סיפורם של קבוצת רצי מרתון ישראלית בניו יורק. (חלק ראשון ).

חזור