כיצד באמת פועלים להגנת הסביבה בפיליפינים. The underground river has been recognized by UNESCO, one of the seven wonders of the world .How to keep the environment in the Philippines

חזור