סיפורו של ראש עיר היוצא למאבק לשימורה של הסביבה אל מול כוחות כלכליים המנסים לחבל בחזונו.

חזור